IT-strategie opzetten: 5 tips

Van een slimme IT-strategie wordt je onderneming beter. Daarom is het jammer dat IT iets is wat veel ondernemers ‘overkomt’; van een strategie is in zulke gevallen immers geen sprake. Vind je dat IT geen kostenpost moet zijn, maar een strategie waarmee je concurrentievoordeel en meer winst kunt behalen? Dan zijn de 5 tips in deze blog onmisbaar!

1. De juiste prioriteiten: business vóór technologie

Neem je bedrijfsstrategie eens kritisch onder de loep. Bestudeer je groeiplannen, bedrijfsdoelen en ambities en herzie deze waar nodig. Pas daarna is het tijd om je IT-strategie te bepalen. Gewapend met een duidelijk bedrijfsplan en de bijbehorende inzichten maak je sneller de juiste keuzes op het gebied van IT-oplossingen, -producten en -diensten. Ben je een dienstverlener in hart en nieren? Investeer in slimme klantenservicesoftware. Concurreer je voornamelijk op het prijsvlak? Dan is productiviteitsverhoging (oftewel, meer doen met minder mensen) een overweging waard.

2. Praat met je medewerkers

Veel ondernemers zien een belangrijke stap over het hoofd: met medewerkers om de tafel gaan zitten om hen te vragen naar uitdagingen en frustraties op het gebied van IT. Vraag je personeel welke software- en technologieoplossingen in de praktijk productiviteitsverhogend werken. Zo kun je betere, meer weloverwogen keuzes maken.

3. Hoe staat je bedrijf ervoor?

Welke software, hardware en diensten heb je in huis? Vraag een goede IT-specialist om dit in kaart te brengen en te beoordelen hoe deze onderdelen presteren binnen je organisatie. Bekijk ook of je bedrijfscontinuïteit voldoende gewaarborgd is, of je geheel voldoet aan wet- en regelgeving en met welke risico’s je te maken kunt krijgen. Realiseer je dat het niet voldoende is om dit alles eenmalig te inventariseren. Je IT-omgeving is sterk aan verandering onderhevig en je dient continu te weten hoe je ervoor staat.

4. Wat zijn je prioriteiten?

Wanneer je regelmatig de IT-balans opneemt, kun je het gewenste toekomstbeeld schetsen. Wil je een strategische IT-aanpak implementeren? Dan is het slim om je te richten op het verschil tussen het heden en de toekomst. De tijd waarin je je moest focussen op noodgevallen en simpelweg afwachtte totdat afschrijvingstermijnen waren verstreken, is voorbij. Je kunt verbeteringen en ontwikkelingen nu proactief plannen!

5. Hoe werk je samen met een IT-partner?

Wil je je houden aan een IT-strategie? Dan is discipline vereist. Daarnaast moeten je korte- en langetermijndoelen je IT-koers bepalen en is het belangrijk dat je de voortgang met regelmaat evalueert. Een goede IT-partner kan je ondersteunen door je meer inzicht in je IT-omgeving te geven, kansen te identificeren, risico’s in kaart te brengen, technologische ontwikkelingen te verhelderen en nieuwe systemen te implementeren.

Samengevat: een doeltreffend IT-plan draait in de eerste plaats om het selecteren van de beste oplossingen waarmee je de organisatiedoelen kunt realiseren. Technologie is secundair. Wie zijn concurrenten voorbij wil streven, dient voordelen als betrouwbaarheid, productiviteit en snelheid optimaal te benutten!